Sara

Type Value
Name Sara
Born
Gender F
Died
Buried
Type Value
Father
Mother
Type Value
Family Geroge Wright
Children 1 Julia Lousia Wright b. (1839-09-12, Ohio) d. (1921-02-16, Green County, Ohio)